Requirement

1. Trong menu Exercises (hoặc Labs), tạo 1 menu Lab3 (file lab3.html) sau đó tạo 2 tab Bài 1, Bài 2:

Ex1: Thiết kế một trang web đơn giản sử dụng mẫu F-pattern ==> chuyển sang html (ex1.html).

Ex2: Thiết kế một trang web sử dụng mẫu Z-pattern ==> chuyển sang html (ex2.html).

2. Với cả Ex1, Ex2: Tạo 2 tab Design và Implementaion:

Design: Chụp lại hình ảnh để có cái nhìn tổng quan về file thiết kế, có nút Download để Download file thiết kế nếu muốn.

Implementation: Nội dung phần thực hiện trên html.

Design

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Implement

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.